DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Mother Earth (album)

"Matka Země - Mother Earth" (album)

 
Mother Earth - download mp3:
 
01 Matka Země                         (Mother Earth)
02 Odkaz Matky Země              (The Message)
03 Fauna a Flora                       (Animals and Plants)
04 Spojení s Matkou Zemí        (Connect with Mother Earth)
05 Naděje pro nás                     (Hope for us)
 
 
 
 
               
   
"Matka Země" - popis alba:
 
 
Často jsem si říkal, kdyby Země uměla mluvit, co by nám, lidstvu, dnes asi řekla?

Zkuste se nad tím zamyslet: Jaká slova by volila? Rozzlobená, soucitná, konejšivá, varovná? Těžko říci. Protože Země nemluví ve slovech zkusil, jsem s ní komunikovat skrze hudbu.
Výsledkem je toto album.

Je snahou upozornit na fakt, že vše tvoří jednotu, a že nelze Člověka oddělovat od Země. Už tím, že si nás Země připoutává silou své gravitace jsme s ní velice silně spojeni. Člověk žije na Zemi a je s ní propojen také duchovně a to nelze pominout. Takové pominutí je velkou chybou, která
se Člověku dříve či později vrátí. Jinou planetu nemáme. Máme pouze Zemi. Pokud ji budeme devastovat nestane se to, že si ji zničíme. To je základní omyl. Země má v sobě neuvěřitelně mocný princip fungování a je nesmírně silná a mocná. To si člověk často neuvědomuje. Země totiž žije v jiném čase. 2 000 let od počátku našeho letopočtu jsou pro člověka věky věků, ale pro Zemi jeden kratičký okamžik. Je zde už přes 5 miliard let! A bude zde dalších 5 miliard let, tedy do doby než našemu Slunci dojde vnitřní energie. Následkem toho se Slunce začne zvětšovat a bude dosahovat až k hranicím Země. Spálí vše na jejím povrchu. Země se stane neobyvatelnou. Vše na ní zahyne, ale to bude opravdu za hodně, hodně dlouho. A Země to ví. Má čas.
 
Pokud však bude člověk narušovat její hramonický systém možná spustí destruktivní procesy, které ho eliminují. Tak jako lidské tělo  automaticky, aniž bychom ho vědomě nutili, při jakékoli nákaze organismu, aktivuje samoléčící procesy a dělá vše pro opětovné nastolení rovnováhy, stejně tak tomu může být i v případě Země, protož ona je, energeticky vzato, také živoucím organismem. 
  
 

Vše zde je propojeno. Vše na sobě, na principu přírody, závisí. Oragnismus pracující na této bázi se snaží odstranit vše, co životu neprospívá a naopak podpořit a rozhojnit vše, co život tvoří, kultivuje, zvelebuje. 
 
 
Proto mocné síly přírody nebudou mít problém smést Člověka z povrchu zemského, pokud bude třeba. Země má čas - vnímá ho jinak než my. Je obrovská. Silná a nespěchá. Padesát let je nic. Sto let taktéž. Ozdravné procesy však již možná započaly. A stejně tak jako člověk léčí chřipku týden či 14 dnů, také Země neobnoví harmonii, kterou člověk vychyluje, ze dne na den. Očistný proces nějaký čas potrvá.
 
 
A to je čas, který člověk dostává nato, aby si uvědomil, že Země ho akceptuje a miluje, protože když projeví své kladné stránky, dokáže životní prostředí zvelebovat a vytvářet krásná místa, nad kterými srdce zaplesá a které zkrášlují naši planetu. Naši Zemi. 
 
 
Člověk je součástí jejího bytí. Ještě je dost času jít vstříc harmonii s ní, nikoli proti. V takovém případě bychom se totiž stávali suchou větví na stromě života a suchá větev se dříve či později odlomí jako zbytečná a zatěžující. V případě lidstva by to byla obrovská škoda. 
 
  
Věřím, že písně tohoto alba v pasážích, kde se harmonicky rozlévají až na samou podstatu souznění, snad nesou naději v tom, že pouto Člověk - Země je natolik pevné, že ho žádná lidská zvrácenost, sobeckost, snaha následovat jenom a pouze osobní cíle a osobní prospěch na úkor ničení životního prostředí, nedokáže zpřetrhat. 
 

Každý má možnost poslechnout si tyto skladby a zkusit skrze ně komunikovat se Zemí. Pokládat otázky, hledat odpovědi. Nebo je může hledat jinde, v přírodě, kdekoli ... Každopádně bychom to měli dělat. Už kvůli nám. Kvůli tomu, že člověk a Země nejsou dvě na sobě nezávislé existence. 

Jsme totiž existencí jedinou.
 
 
A to je poselství, které se snaží vyjádřit toto album.
 

Přeji Vám příjemný poslech
 
Space Commander X.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

____________________________________________________________________________________________________

Hudební variace a verze songu Matka Země (Mother Earth):

Mother Earth (basic version)


Mother Earth (violin version)